Aktualności

„Świadomi, odpowiedzialni, aktywni – młodzieżowe dziennikarstwo obywatelskie

Stowarzyszenie Pro – Motor, w partnerstwie z Urzędem Miasta w Świdnicy, rozpoczęło realizację projektu edukacyjnego „Świadomi, odpowiedzialni, aktywni – młodzieżowe dziennikarstwo obywatelskie”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Priorytet I. Aktywni, świadomi obywatele, aktywne wspólnoty lokalne, Obszar wsparcia 2. Aktywizacja obywateli w sprawach publicznych.

Zadaniem projektu jest wzmacnianie świadomości społecznej i obywatelskiej młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych, działających na terenie Świdnicy oraz sąsiednich gmin, a jego naczelnym celem tworzenie podwalin społeczeństwa obywatelskiego poprzez aktywną edukację obywatelską młodzieży. To konieczność wobec od lat obserwowanej niepokojącej bierności młodego pokolenia, które za kilka lat już, jako dorośli ludzie będzie współdecydować o kierunkach rozwoju nie tylko miasta, regionu, ale również kraju. Chcemy odbudować jej poczucie odpowiedzialności za miasto, które współtworzyli ich rodzice i dziadkowie oraz dać narzędzia w postaci wiedzy i umiejętności do działania na forum społeczności lokalnej za pośrednictwem stworzonego portalu informacyjno/społecznościowego i redakcji gazety, której będą współtworzyć. Doprowadzi to w konsekwencji do odczuwalnego wzrostu aktywności społecznej młodych ludzi, ich świadomości społecznej i obywatelskiej.

Projekt ma dwa wymiary: publiczny (debaty, akcja promocyjna) i praktyczny (warsztaty dziennikarskie, prowadzenie portalu informacyjno/społecznościowego oraz wydawanie gazety). Jego realizacja pozwoli uaktywnić młodych ludzi w środowiskach lokalnych. Efektem tych działań będzie powstanie redakcji portalu informacyjno/społecznościowego oraz wydawanej gazety. Zaangażowani w jej udział uczestnicy projektu będą informować o bieżących wydarzeniach, bardzo często o charakterze lokalnym. Młody zespół redakcyjny będzie wspomagać grupa wolontariuszy w wieku 50 + (członkowie stowarzyszenia Pro- motor oraz innych organizacji pozarządowych zrzeszonych w Sudeckim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowym).

Mamy nadzieję, że wyjątkowość i pionierskich charakter naszego projektu zachęci świdnicką młodzież do udziału w nim, wskaże możliwości aktywnego działania w przestrzeni publicznej i przekona wielu, do tego, że można mieć wpływ na kształtowanie swojego otoczenia. A przy okazji przyczynimy się do odkrywania świdnickich młodych talentów i ich promowania.

Podobne posty
Naprawdę lubimy ten festiwal [video]
Gazeta z niespodzianką – nr 5