Aktualności

Nie boję się nowoczesnych technologii

„Nie boję się nowoczesnych technologii” to projekt realizowany przez Stowarzyszenie Pro-Motor w terminie od 15.10.2012 do 30.06.2013 r. i finansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych. Zadanie jest skierowane do seniorów(60+) zamieszkujących powiat świdnicki.

Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności społecznej osób starszych poprzez różne formy edukacji, co pozwoli im na aktywne uczestnictwo w życiu społecznym. Zostanie to zrealizowane poprzez cykl bezpłatnych szkoleń z zakresu:

  • podstaw użytkowania komputera,
  • korzystania z programów edytujących teksty,
  • korzystania z Internetu – wyszukiwanie i przeglądanie stron internetowych,
  • korzystania z Internetu – komunikacja interaktywna: poczta e-mail, komunikatory, portale społecznościowe,
  • korzystania z ebooków i audiobooków,

Realizacja tych działań pozwoli na:

  • dostarczenie seniorom wiedzy i umiejętności niezbędnych do sprawnego poruszania się w świecie nowoczesnych technologii,
  • przełamywanie lęku seniorów związanego z korzystaniem z nowoczesnych narzędzi, zachęcanie do korzystania z nich,
  • promowanie aktywnego udziału seniorów w nowoczesnym społeczeństwie,
  • przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Wszystkie szkolenia dostosowane będą do ergonomii ich uczestników, a zajęcia będą miały charakter indywidualny. W ramach projektu funkcjonować będzie również Klub Seniora dla beneficjentów. Cotygodniowe spotkania klubowe pozwolą na nawiązanie przyjacielskich więzi, realizację własnych pasji oraz wymianę doświadczeń i poglądów.

Warunkiem przystąpienia do projektu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres Biura Projektu.

Adres:

Stowarzyszenie „PRO-MOTOR”

Ul. Długa 33, 58-100 Świdnica

Tel: (74) 646 29 25

E-mail: team@motoswidnica.pl

Podobne posty
Spotkanie z młodzieżą
Szukam pracy – i co dalej?