Projekty

Realizowane projekty


Edukacja – Praca – Sukces

Projekt pt. „Edukacja – Praca – Sukces” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest przez Stowarzyszenie PRO-MOTOR w partnerstwie z MS Consulting Agnieszka Mazurek w ramach Osi Priorytetowej: 10 „Edukacja”, Działania: 10.4 „Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy”, Poddziałanie: 10.4.3 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – ZIT AJ, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu: 472 000,00 PLN
Wkład funduszy europejskich: 401 200,00 PLN


Podwyższanie kwalifikacji – wymóg rynku pracy

Projekt pt. „Podwyższanie kwalifikacji – wymóg rynku pracy” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest przez MS Consulting Agnieszka Mazurek w partnerstwie z Stowarzyszeniem PRO-MOTOR w ramach Osi Priorytetowej: 10 „Edukacja”, Działania: 10.4 „Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy”, Poddziałanie: 10.4.3 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – ZIT AJ, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu: 472 000,00 PLN
Wkład funduszy europejskich: 401 200,00 PLN


Moje nowe kwalifikacje

Projekt pt. „Moje nowe kwalifikacje” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest przez Stowarzyszenie PRO-MOTOR w partnerstwie z MS Consulting Agnieszka Mazurek w ramach Osi Priorytetowej: 10 „Edukacja”,  Działania: 10.4 „Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy”, Poddziałanie: 10.4.1 „Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkursy horyzontalne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu: 642 750,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 546 337,50 PLN


Azymut na kształcenie

Projekt pt. „Azymut na kształcenie” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest przez MS Consulting Agnieszka Mazurek w partnerstwie ze Stowarzyszeniem PRO-MOTOR w ramach Osi Priorytetowej: 10 „Edukacja”,  Działania: 10.4 „Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy”, Poddziałanie: 10.4.1 „Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkursy horyzontalne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu: 472 000,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 401 200,00 PLN

 

Rozmiar czcionki
Tryb kontrastowy